Voedselbanken versterken status quo!

Mensen die (uiteraard vanuit een positieve instelling) aan liefdadigheid doen hebben vaak het (voor)oordeel he die weggeefwinkels die zullen wel dezelfde (doel)groep hebben als wij.

Dat is niet zo? Nee dat is niet zo nee. Weggeefwinkels zijn ontstaan vanuit een idee de status quo uit te dagen door geldloze oases te creeeren in een wereld waar werkelijk zo ongeveer alles om geld draait. Ze werken in wezen al vele jaren aan een samenleving 3.0. Jan Rotmans (veranderkundige) schrijft hierover in zijn heerlijk duidelijke collum http://www.ftm.nl/column/kanteljaar-2014-aanpassers-versus-vernieuwers/

Het is ook zeker niet zo dat weggeefwinkelaars vinden dat alles altijd maar gratis moet, ik ken er in elk geval niet veel die dat vinden. Het is wel zo dat in een weggeefwinkel iedereen welkom is om te geven en te nemen en dat is naast goed voor de diversiteit van de bezoekers voor velen toch wel radicaal.

Weggeefwinkels zijn ook ontstaan vanuit een idee van positieve aktie werkt beter dan boe roepen… we gaan iets doen dat zo positief mogelijk is.  Hier kan toch niemand tegen zijn? Lange tijd leek dat ook het geval, maar nu het economisch slechter gaat en de status quo zich steeds meer bedreigt voelt krijg je toch rare sprongen van katten in het nauw. Bijv. de weggeefwinkel van Amersfoort die dreigt te verdwijnen omdat de gemeente nu ineens nog meer woningbouw wil op dat ene kleine stukje grond….

En politici die na ontvangst van een door zeer betrokken buurtbewoneners geschreven boekje over de weggeefwinkel & buurttuin gewoon roepen
“Een weggeefwinkel?” nee dat klinkt als sinterklaas daar ben ik niet voor.

Een armenwinkelcentrum met voedselbank en goederenbank daar valt wel over te praten… nadeel daarvan is echter dat deze soort sint de positie van deze status quo figuren versterkt, door armenpasjes voorzien van onnodige bureaucratie (surveilance is an status qou enabler) en doordat het de mensen voedt die anders als ze hongerig waren wel eens in opstand zouden kunnen komen.

En het punt is dat die opstand steeds harder nodig wordt. Laten we ons allemaal inzetten voor een samenleving 3.0, een voor iedereen aangenamer samenleving.

Maranke Spoor 2014

Lees vooral ook:

Rop Gonggrijp over surveilance: http://rop.gonggri.jp/?p=722 &

Russel Brand over vreedzame revolutie: http://www.newstatesman.com/politics/2013/10/russell-brand-on-revolution