Kansen voor weggeefwinkels ondanks kraakverbod

Nu onder de weggeefwinkelaars nogal eens mensen zijn die van nature, een positieve insteek hebben, een crisis zien als kans, en met Kruijf inzien dat elk nadeel zijn voordeel heeft is hier de mening dat zelfs het kraakverbod kansen schept voor weggeefwinkels!

Na diverse gestrande pogingen het kraken te verbieden, heeft de tweede kamer ingestemd met een kraakverbod. En na nogal wat uitstel heeft ook de eerste kamer ingestemd met het kraakverbod op 1 juni 2010. De Vereniging van Nederlandse gemeenten en diverse grote gemeenten hebben nogmaals aangegeven tegen de wet te zijn en terughoudend om te gaan met de uitvoering ervan.

Een kraakverbod is een fenomeen dat veel van de ons omringende landen al kennen, en daar heeft het gelukkig niet het einde betekent van creatieve/sociale initiatieven. Vanuit verschillende kanten klinken geluiden dat er in die landen juist relatief veel bloeiende creatieve/sociale initiatieven zijn! Ondanks het feit dat veel weggeefwinkels gevestigd zijn of begonnen zijn in een kraakpand, waardoor zijn veel aan de kraakbeweging te danken hebben, hoeft een kraakverbod dus niet enkel een probleem te zijn maar kan ook kansen bieden, zeker voor positieve initiatieven als weggeefwinkels. Het zou ook niet de eerste keer zijn dat mensen creatief worden van beperkingen.

Wie meer wil lezen over de mogelijke positieve gevolgen van een kraakverbod kan bijvoorbeeld eens hierkijken. www.ravagedigitaal.org/2009/64/artikel.php

grts, pinq 09:07, 24 November 2009 (UTC) geupdate op 6 juni 2010.

Update feb 2010 Bovenstaande poging tot kraakverbod is nog steeds niet door De Eerste kamer. De Eerste Kamer wacht nog op antwoord van de Regering op vragen van de Eerste Kamer. en nu is ook nog het kabinet gevallen. Voorlopig is er dus nog geen kraakverbod van kracht.

Update 2013 Het bestaande kraakverbod wordt in verschillende plaatsen op verschillende manieren in meer of mindere mate gehandhaafd.