Kraakverbod onder gerechtelijk vuur

Vanwege een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag is afgelopen maandag de ontruiming van diverse kraakpanden verboden. Het hof voert hiervoor als reden aan dat krakers voor wie ontruiming dreigt, geen mogelijkheid hebben daarover van tevoren het oordeel van een rechter te vragen. De rechter moet namelijk vooraf een oordeel kunnen geven als iemand zijn woning dreigt te verliezen, hiervoor is de anti-kraak-wet geen voorziening opgenomen.

Daarmee is de nieuwe Wet kraken en leegstand, die op 1 oktober 2010 in werking is getreden, volgens het gerechtshof in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

grts, pinq 18:15, 9 November 2010 (UTC)