College zet raad in hemd PvdA en GL draaien

* Update 1 De grond op het terrein van de weggeefwinkel is maar deels gesanneerd.

** Update 2 na eerder voor een motie ter behoud van weggeefwinkel en buurtnatuurtuin van de SP te hebben gestemd, voerde de wethouder de motie gewoon niet uit, daarop aangesproken door de SP kwam er een nieuwe stemming waarin GL en de PvDA ineens tegen behoud weggeefwinkel en buurtnatuurtuin stemden….

Lees net dat Jan Pronk zijn lidmaatschap van de PvDA heeft opgezegd omdat hij ze niet meer sociaal democratisch vind….

 

Ideeen voor oplossingen meer dan welkom onder dit bericht! (zie ook http://weggeefwinkels.nl/open-dag-weggeef-afo-groot-succes/ voor voorgeschiedenis).

Ik hoor allerlei geluiden dat het college van burgemeesters en wethouders van Amersfoort  de weggeefwinkel Amersfoort en buurtnatuurtuin, met andere woorden  sociaal cement van de wijk kruiskamp-koppel online te koop heeft gezet  na aanname motie gemeenteraad die het tegendeel beoogde.

Er wordt ook gezegd dat er al een koper was voor het openbaar te koop aanbieden (online) en misschien zelfs voor de gemeenteraadsvergadering waarin de motie is aangenomen en dat het college hiervan op de hoogte was.  En of dat er ambetenaren zijn die bewust in strijd met de motie hebben gehandeld, waarom worden deze mensen van publiek geld betaald?! 

Hiermee wordt de raad in haar hemd gezet!   En hiermee de burgers van Amersfoort.

Vervolgens gebeurt er van alles zo snel dat betrokkenen redelijkerwijze geen kans hebben te reageren enz enz…     SP (indiener motie) zet zich in, vraag is of dat nog wat uit gaat halen gezien het mogelijke vuil spel met duurzaamheid en sociale samenhang als slachtoffer…  de weggeefwinkel heeft gedurende jaren en jaren een enorm sociaal kapitaal opgebouwd, dat kind drijgt nu met het badwater weggegooid te worden. Zodat de gemeente bijv. kan zeggen wij doen iets aan het begrotingstekort door keerkring 118 te verkopen en/of werk te genereren voor haarzelf door mogelijke bestemmingsplanwijzing van maatschappelijk naar iets anders zodat de gemeente een gepeperde legesfactuur kan sturen o.i.d.  !@##$%^^&&*((())  #functionele boosheid

Wethouders leken te luisteren tijdens gewaardeerd bezoek aan weggeef, vooral die van de VVD. De andere strooide met complimenten maar kwam wat minder betrouwbaar over, zou hij toen al geweten hebben van een koper?   En zou de VVD-wethouder het toen al geweten hebben?

Terwijl nog niet eens duidelijk was of verkoop op langere termijn financieel gunstig zou zijn voor gemeente, leek erop van niet, dus zou dat eerst uitgezocht worden.

Dit om te voorkomen dat zeer betrokken burgers, die zich al vele jaren belangeloos inzetten voor gemeenschap en nooit om 1 cent subsidie hebben gevraagd weg moeten voor hooguit kortstondig financieel gewin wat er misschien ook niet eens is…. bah…

Wat wil een gemeente nu, in een tijd waarin van burgers steeds meer initiatief wordt verwacht! Heb de laatste jaren niets dan slechte ervaringen op dit vlak.  Het lijkt wel of onze gemeentelieden niet weten wat ze doen en dat ook niet willen weten en dat wordt dan betaald van publiek geld…

heb ik toch liever met bijv. ondernemers van doen waarvan duidelijk is wat hun doel is.

Op twitter lees ik diverse berichten waarin politiek er niet al te best af komt, zoals “politiek” en “correct” dat zijn toch tegenstrijdige woorden…  enz  zie @weggeefwinkels voor aantal retweets…   Ideeen voor oplossingen meer dan welkom onder dit bericht!

Uitkomst nu nog onduidelijk, overzicht van andere berichten  in deze zaak kunt u onderaan deze pagina vinden. http://weggeefwinkels.nl/open-dag-weggeef-afo-groot-succes/

Kranteartikelen bevatten ook reacties van inwoners die het allemaal helemaal niet meer bergrijpen

 

 

 

Ideeen voor oplossingen meer dan welkom onder dit bericht!