Onderzoeksjournalistiek die werkt!

De economische crisis komt hard aan in het prachtige Amersfoort aan de Eem, buurthuizen sluiten, burgers moeten het zelf maar uitzoeken en zelfs waar ze dat al 10 jaar doen wil de gemeente geld zien!
Vele jaren vrijwillige inzet van velen, vaak meerdere dagen of dagdelen per week! (Naast een drukke baan /eigen bedrijf…)   zijn niet langer genoeg…

Daar waar het eerste lustrum van de weggeefwinkel een groot feest was, is het tweede lustrum (afgelopen augustus) volledig overschaduwd door de plannen van de gemeente om dit sociale cement van de wijk van de hand te doen aan een projectontwikkelaar.
De sociaal culturele bestemming die het terrein heeft wordt dan veranderd in wonen en de projectontwikkelaar verdient een paar miljoen, over de ruggen van de burgers en de gemeente.

Maar er zijn tenminste nog wel journalisten die hun werk doen!

Rob Lampe en collega hebben deze zeer informatieve repo gemaakt over een gemeente die een weggeefwinkel met levendige educatieve tuin! dreigt weg te geven aan een projectontwikkelaar.

https://www.youtube.com/watch?v=NKYLEhnMnGo&feature=player_embedded

Deze repo is gemaakt tijdens een bijeenkomst in de weggeefwinkel op 22 sept 2013. Het was weer eens druk in de weggeefwinkel, de grootste ruimte vol en ook in de kleinere ruimtes daarvoor en daarachter stonden nog mensen.

Na een presentatie ontstond een levendig debat en na de pauze heeft een zeer diverse groep mensen zich aangemeld voor werkgroepen. Er is veel nieuw bloed bij en de wergroepen gaan direct van start.

Ze bestaan uit een mix van buurtbewoners en weggeefwinkelaars.    Het gaat om de volgende 4 groepen:

Fondsenwerving, PR, haalbaarheidsonderzoek, juridisch.

Wilt u ook meewerken en kunt u iets betekenen op bovenstaande 4 gebieden kom dan op woensdag of zaterdagmiddag langs in de weggeefwinkel!  Er anders ook natuurlijk, want de weggeefwinkel is een blijft een plaats waar iedereen welkom is!

De weggeefwinkel heeft altijd goede banden gehad met alle buurtbewoners aan alle kanten, en wordt daarnaast bezocht door mensen uit de hele stad en daarbuiten.

Meer info is te vinden op de levendige facebookpagina van de buurttuin:
https://www.facebook.com/BuurtNatuurtuinMelange en is nu ook te volgen op twitter: @weggeeftuin

Maranke Spoor 23-9-2013
@weggeefwinkels

 

 

 

 

 

 

Aandachtige reportages over weggeeftuin!

Zeer geachte mensbeestjes,

11 Sept: Via deze link is een met heel veel aandacht gemaakte aflevering van Amersfoort gezien https://www.facebook.com/AmersfoortGezien over de innig samenwerkende weggeefwinkel/buurtnatuurtuin aldaar. Klik erop en verspreid!

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oJa-S1L30pk

En via deze link video raadsvergadering met helaas nog geen oplossing, help elkaar door dit te delen!  https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/1410f34d6abec170

Oh en hier nog meer nieuws, weer de voorpagina van de krant:

http://www.destadamersfoort.nl/lokaal/weggeefwinkel_onder_drukamersfoort__ze_staan_voor_de_groene_enclave_en_het_sociaal_ontmoetingspunt_2553557.html

http://www.dichtbij.nl/eemland/regio/artikel/3030399/raad-stelt-beslissing-natuurtuin-en-weggeefwinkel-uit-video.aspx

 

Het samen naar de zin hebben in je buurt, aandacht hebben voor elkaar, de rest van de natuur, spelend leren, een kwaliteit van gezamenlijke voorzieningen waar de gemiddelde natuurbeheerder/sociaal werker alleen maar van kan dromen, omdat het een kwaliteit oplevert die je met geld niet kunt kopen,  en het kost ook nog eens veel minder geld dan de gemiddelde hufterproof speeltuin/plantsoen/sociale voorziening!
Ik vind het een schoolvoorbeeld van duurzaamheid. Van permacultuur, permanente cultuur.

Dit is wat deze maatschappij nodig heeft. Een voorbeeld voor de toekomst, je ziet ze ook steeds meer gelukkig, helaas worden ze nog wel regelmatig niet voldoende begrepen, op waarde geschat!

Dus zie hier dit portret van deze innig samenwerkende burgersinitiatieven van superbetrokken burgers die iedere week weer veel tijd investeren in het zelf leefbaar maken en houden van stad en buurt!  En dat al 10 jaar lang, je zou als gemeente toch willen dat zoiets te koop was nietwaar?

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oJa-S1L30pk

Vele vriendelijke groene groeten,

Maranke Spoor
Docent Permacultuur en webmaster van www.weggeefwinkels.nl

Meer info:

http://amersfoort.raadsinformatie.nl/

https://www.facebook.com/AmersfoortGezien

https://www.facebook.com/BuurtNatuurtuinMelange

Geweldig: Steunbetuigingen die zijn ondertekend door de volgende deelnemers van Bewonersweb:Joke Sickmann
Gemma van der Heijden
Nelleke Dumoulin
Ria Roelofs
Daan Vosskuhler
Anke HeijsmanSteunbetuiging:

“Amersfoort, 4 september 2013
Aan de initiatiefnemers van buurttuin Melange en de Weggeefwinkel,

Met zorg hebben we kennis genomen van het gegeven dat Weggeefwinkel en buurttuin Melange aan de Keerkring 118 op korte termijn dreigen te verdwijnen, door de geplande verkoop van het perceel aan een projectontwikkelaar.
Wij juichen het plan van beide burgerinitiatieven toe om B.&W. van Amersfoort te bewegen deze verkoop uit te stellen, zodat Weggeefwinkel en buurttuin op basis van een haalbaarheidsonderzoek zelf een bod kunnen uitbrengen.
Juist in een periode dat de verwachtingen ten aanzien van burgerinitiatieven hooggespannen zijn en er zo weinig financieel rendement te behalen valt bij de verkoop van het perceel, zal een overhaaste verkoop door de gemeente op veel onbegrip stuiten bij de burger.
Wij beschouwen deze situatie dan ook als een toetssteen voor het belang dat de gemeente Amersfoort hecht aan burgerinitiatieven.
Weggeefwinkel en buurttuin Melange, wensen wij succes bij hun strijd voor het voortbestaan.
Hoogachtend,
Naam: Joke Sickmann

Deelnemer van het BewonersWeb”

Het BewonersWeb is opgericht om bewoners te ondersteunen in de verregaande veranderingen die gaande zijn in wat het “Sociale Domein” genoemd wordt: het brede terrein van zorg, welzijn, cultuur, arbeid en de vele aanpalende gebieden. Op talloze punten binnen dat domein zien we dat de overheid zich schielijk terugtrekt, de rol van professionele instellingen ter discussie staat en burgers gedwongen of vrijwillig steeds meer verantwoordelijkheid krijgen.

Het Web wil burgers steunen door het organiseren van onder meer onderling contact en onderlinge steun van burgerinitiatieven, belangenbehartiging naar buiten, bevorderen van deskundigheid en het stimuleren van debat.

Op de foto: De handen van Thomas (6) en Brian (7) in de tuin bij een kriel-ei, een kwartel-ei en een zebravink-ei uit onze volière.

 

 

 

Opening Gooise Weggeefhandel

Persbericht: De Gooische Weggeefhandel

25 augustus 2013

De Gooische Weggeefhandel
Als alleenstaande moeder van een zoon, kreeg Amanda het idee om een Weggeefhandel te starten. Zij weet als geen ander hoe het is om af en toe de touwtjes aan elkaar te moeten knopen.

In deze tijd, de tijd van economische crisis en werkloosheid, is het lang niet altijd gemakkelijk om eventjes die kapotte stofzuiger te vervangen of om nieuwe kleding te kopen voor je kind(eren).

Samen met Frits Nauta en Daniel Wichers, is zij het idee uit gaan bouwen en in mei 2012 is DeGooische Weggeefhandel van start gegaan.

Om het voor de leden gemakkelijk te maken betreft het een Facebook groep. Mensen kunnen dan zelf eenvoudig dingen plaatsen maar ook weer verwijderen. Op iedere zolder of in iedere kelder, staan wel spullen die mensen niet meer gebruiken. Er wordt gewoonweg niet meer naar omgekeken. Juist die spullen kunnen voor een ander heel erg belangrijk zijn.

Alle “producten” die worden aangeboden op de pagina van De Gooische Weggeefhandel zijn gratis, het is niet de bedoeling dat mensen er geld voor vragen. Als dit toch het geval is worden de betreffende personen hier op aangesproken en verwezen naar de Verkoop-pagina. Tevens is er een Ruil-pagina waar mensen tegen iets kleins danwel gelijkwaardigs hun spullen kunnen ruilen.

Groot succes

DeGooische Weggeefhandel loopt momenteel als een trein (2700+ leden). Soms wordt er iets geplaatst dat na 5 minuten alweer een nieuwe eigenaar heeft. Als er bijvoorbeeld een wasmachine aangeboden wordt en veel mensen reageren daar op, dan is er een mogelijkheid tot loting.

Het gros van de mensen die lid zijn van DeGooische Weggeefhandel hebben weinig tot niets te besteden. Fijn om te merken dat mensen die het wel wat beter hebben een helpende hand willen uitsteken en hun spulletjes aan een ander willen schenken!

Plannen voor de toekomst

In de toekomst hoopt DeGooische Weggeefhandel een locatie te vinden waar de aangeboden spullen opgeslagen en opgehaald kunnen worden. Het is namelijk niet altijd gemakkelijk om onderling een afspraak te maken om de spullen op te halen. Mocht er uiteindelijk toch een locatie komen, dan zal deze enkele uren per week open zijn.

Wijkcentrum de Geus heeft DeGooische Weggeefhandel toegezegd, dat er eenmalig een kleding-ruil-beurs gehouden mag worden. Met dit plan gaat DeGooische Weggeefhandel dan ook zo snel mogelijk aan de slag.

De sfeer in de groep is gemoedelijk, gezellig en respectvol.

U bent van harte welkom om uzelf aan te melden bij:

De Gooische Weggeefhandel: 

https://www.facebook.com/groups/gooische.weggeefhoek

 

 

Waarom Weggeeftuin Afo moet blijven

Op Keerkring 118 in Amersfoort staat 1 van de circa 30 weggeefwinkels in Nederland, zij wordt er nu op deze pagina uitgelicht omdat de zeer aktieve buurtbewoners van zowel de weggeefwinkel als de buurtnatuurtuin op het zelfde perceel zich als geen ander inzetten voor hun buurt en het behoud van hun initiatieven. Een bezoekje meer dan waard!

1 van hun vele argumenten voor behoud:

- Alle verhalen over alternatieven elders zijn niet
relevant. Een project dat door eigen initiatief
succesvol wordt, is niet 1-op-1 over te zetten naar
een andere locatie. Dat geldt voor zowel voor de
Weggeefwinkel als voor de Buurtnatuurtuin. Dít
vindt hier nu plaats en wordt volledig gedragen door
vrijwilligers uit de buurt. Al jarenlang. En succesvol!
Een nieuw te starten alternatief (in de buurt) kost
veel geld én inspanning. En wordt topdown

Alle argumenten op een rijtje zien? Klik dan hier:

https://www.dropbox.com/s/5tli16121indaxj/ArgumentenBehoudKeerkring118_Koppel.pdf


En kijk ook eens op de levendige facebookpagina van de buurtnatuurtuin die samen met de weggeefwinkel gebruik maakt van Keerkring 118.
https://www.facebook.com/BuurtNatuurtuinMelangeAmersfoortSociaalDuurzaam945434_544696542259620_1125794885_n
Want elk alternatief is duurder, zelfs geen!

Wggf Zeist vrijwilligersprijs 2013?

Weggeefwinkel Zeist doet gooi naar vrijwilligersprijs 2013
De weggeefwinkel Zeist organiseert eens per 14 dagen in de even weken een inloopochtend Op woensdagochtend tussen 0900 en 1200 uur . Deze weggeefwinkel inloopochtenden worden verzorgd door een wisselende groep vrijwilligers   De weggeefwinkel inloopochtenden Zeist worden gehouden aan de Jan Scheplaan 8 3705 lj Zeist

Daarnaast zijn wij zes keer per jaar te gast bij het repaircafe Zeist. De weggeefwinkel inloopochtenden zijn in Zeist inmiddels een begrip waar vrijwilligers spullen weggeven en waar ook de kledingbank goede zaken doet Onder het genot van een kopje thee of koffie ontmoeten buurtgenoten elkaar In tijden van crisis weten niet alleen klanten van de voedselbank de weggeefwinkel te vinden iedereen is er welkom om spullen te halen voor eigen gebruik

De weggeefwinkel Zeist heeft geen inkomsten , ontvangt geen subsidie en groet uit haar jasje .

Daarom vragen we vriendelijk om u stem. De weggeefwinkel is genomineerd voor de vrijwilligersprijs s 2013 met een hoofdprijs van maar liefst 5000 euro !  Om die prijs te winnen hebben we  stemmen nodig , veel stemmen Stemmen kan tot en met 31 oktober. De inschrijving met de meeste stemmen wordt in ieder geval genomineerd .

Mochten we winnen dan zal de prijs benut worden voor het huren van een ruimte van waaruit de vrijwilligers van de weggeefwinkel vaker open kunnen gaan , waardoor er nog meer goederen een tweede kans kunnen krijgen en de inwoners van Zeist een bruisend buurtcentrum voor niets  krijgen ! Laat de vrijwilligers van de weggeefwinkel Zeist niet in de kou staan  Stem nu op http://prijzen.vrijwilligerswerk.efficiency-online.nl/pages/prijzen/extra/Project?postid=121499#.UgVXqpLp1yI  en help de weggeefwinkel naar de top

Meer  informatie over de weggeefwinkel Zeist vind u op https://www.facebook.com/pages/Weggeefwinkel-Zeist/189719714400775   Onlangs bezocht een filmploeg de weggeefwinkel Zeist en maakte er deze sfeervolle rapportage https://www.youtube.com/watch?v=SgwwCkB6Bn4&feature=player_embedded

weggeeftuinders in aktieshirt!

De Akties voor het behoud van de weggeefwinkel en de buurtnatuurtuin aan de keerkring 118 te Amersfoort beginnen nu echt op stoom te komen!  Er zijn inmiddels naast flyers ook aktiestickers, en https://www.facebook.com/BuurtNatuurtuinMelange bruist van de nieuwe berichtjes! Verder verspreid @weggeefwinkels tweets en gebeurt er nog veel meer waar ik niet eens allemaal weet van heb! Sluit je aan en kom Zaterdag 15 Juni tussen 12 en 17 uur naar de grote gezamenlijke aktiedag aan de keerkring 118. De weggeefwinkel is open!SjorsEnMargotInAktieshirt

Grootse aktiedag vrienden van Weggeef en Natuurtuin

Waarde weggeefwinkelaar,

En alle andere fans van duurzame en sociale initiatieven.

Diverse vrienden van weggeefwinkel Amersfoort en buurtnatuurtuin Melange aan de keerkring 118 te Amersfoort organiseren samen een Grootste aktiedag. Wees welkom Op Zaterdag 15 Juni tussen 12 en 17 uur!  En download en verspreid de prachtige flyer, die via onderstaande link te vinden is!
https://www.dropbox.com/s/umc9lgcfm6tmrl3/flyerActiedagPrint.pdf

SteunBehoudWeggeeftuin945723_544731082256166_132058967_n

Groet, Maranke Spoor

Gepruts Buijtelaar en de zijnen

Hieronder staat wat Sjors, coordinator van de buurtnatuurtuin naast de weggeefwinkel vind van de gang van zaken in Amersfoort.

Goedenmiddag,

Onze mening over de Raadsinformatiebrief* en de daarin genomen besluiten.
Ik ben het eens met de opmerking van Maranke over dat de aangenomen motie goede bescherming bood ook op het punt van aan wie het verkocht zou worden..

Ik snap dat het politiek anders heeft gewerkt; ze hebben het alsnog onmiddellijk uitvoeren van de motie weggestemd.
Ik neem de PvdA en GroenLinks hun standpunten in deze kwalijk: mondeling helemaal voor de initiatieven maar toch tegen stemmen.
Ik waardeer de inzet van de SP bij monde van Ad Meijer voor behoud van de initiatieven en behoud van de democratie (interpellatie).
De beslissing tot verkoop is bovenal niet in het belang van de burgers van Amersfoort. Dat is toch het enige wat ze moeten doen; de burgers dienen. De wijk heeft deze initiatieven hard nodig en daar is onvoldoende bij stil gestaan door het toenmalige en huidige college. Het gaat voor een klein bedrag aan euro’s van de hand terwijl het een onbetaalbare waarde vertegenwoordigd. Domme blinde geldzucht. Alternatieve plekken zijn geen optie. Dit werkt en kost de gemeente niets!
Ik zou desondanks graag zien dat de wethouder in ieder geval 1 aanpassing doet:
Beste Ad,

Het is niet in het voordeel van de gemeente en zeker niet van de omwonenden als het terrein na verkoop langere tijd leeg zou staan. Dit in verband met verloedering vernieling en eventuele kraak van het pand.
De zin bij Kernboodschap punt 2 van de Raadsinformatiebrief: ‘Daarnaast kan de gebruiksovereenkomst…. onder de zelfde voorwaarde van levering van grond binnen zes maanden plaats vinden.’ impliceert dit wel.

Graag zien wij onderstaande regel in het opzeggingscontract dan ook aangepast.

In het opzeggingscontract dossier: L20120735 jhn

is opgenomen

“U dient het onbebouwde terrein achter de weggeefwinkel aan de Keerkring 118 op uiterlijk 1 juli 2013 geheel leeg en ontruimd op te leveren en over te dragen aan ondergetekende…”
Joop de Wit,
Zinnigbeheer namens gemeente Amersfoort
Na verkoop van de gemeente aan de nieuwe koper zouden de huidige partijen Weggeefwinkel en Buurtnatuurtuin gebruik mogen blijven maken van het terrein  indien de verkopende partij dat toestaat, totdat er daadwerkelijk tot ver-)bouw /in gebruikname door de nieuwe eigenaar wordt overgegaan.
Namens de buurtnatuurtuin,
Groeten Sjors
* Gemeente Amersfoort
Inlichtingen bij: R. Weeda, SOB/PO, (033) 469 48 70
RAADSINFORMATIEBRIEF
Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4364472
Aan : Gemeenteraad Datum : 28 mei 2013
Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Programma : 7. Grondzaken
TITEL
Uitvoering motie M-9.1a SP d.d. 26 maart 2013 inzake Weggeefwinkel
KENNISNEMEN VAN
De opties die wij hebben overwogen om motie “Weggeefwinkel blijft op Keerkring 118” (Motie M-
9.1a SP) uit te voeren en onze keuze om de gebruiksovereenkomsten te verlengen en op te zeggen met
een opzegtermijn van 6 maanden zodra een koper bekend is en afspraken over levering van de grond
gemaakt zijn. Uw Raad wordt uiteraard geïnformeerd als er een koper bekend is.
AANLEIDING
Op 26 maart jl. nam u een motie “Weggeefwinkel blijft op Keerkring 118” (Motie M-9.1a SP) aan. U
droeg ons het volgende op:
 het opzeggen van de gebruiksovereenkomsten met de Weggeefwinkel en de Natuurtuin terug
te draaien en daarmee beide voorzieningen op de huidige locatie (Keerkring 118) en onder de
huidige voorwaarden te handhaven;
 opzegging van de gebruiksovereenkomsten pas opnieuw te overwegen als een plan
beschikbaar komt waaruit blijkt dat verkoop op de lange termijn economisch aantrekkelijk is;
 alvorens een besluit te nemen over de daadwerkelijke opzegging van de
gebruiksovereenkomsten in de toekomst de raad hierover tijdig en actief te informeren.
De andere aanleiding is de opdracht om vastgoed, wat geen strategisch belang meer heeft, af te stoten.
In het Besluit van 21 mei jl. hebben wij aangegeven het te betreuren u nog niet eerder te hebben
geïnformeerd over de wijze waarop we de uitvoering van de motie hebben opgepakt. Bij deze
informeren wij u, zoals toegezegd, alsnog over de opties die wij zien voor de uitvoering van de motie.
KERNBOODSCHAP
Wij zien twee mogelijke opties om de motie uit te voeren:
1. De motie naar de letter uit te voeren. Dit betekent dat de met ingang van 1 juli a.s. opgezegde
gebruiksovereenkomsten alsnog worden gehandhaafd. Voor de Kopersvereniging betekent dit dat
de gebruiksovereenkomst met de Kopervereniging Koppel-Karmijn voor de natuurtuin na 1 juli
wordt verlengd met een één jaar. De gebruiksovereenkomst met Stichting Autonoom Centrum
Amersfoort voor de Weggeefwinkel wordt ook verlengd en is – conform de voorwaarden in de
opgezegde overeenkomst – per maand opzegbaar. Onze inschatting is dat als er zich een
gegadigde meldt kort na 1 juli, dat voor de verkoop van het perceel van de Natuurtuin een nadelig
effect zal hebben op de verkoopwaarde en mogelijk een belemmering kan vormen om het perceel
te verkopen.
2. De motie naar de geest uit te voeren. De gebruiksovereenkomst met de Kopervereniging
Koppel-Karmijn voor de Natuurtuin wordt opnieuw aangegaan en daarin wordt de nieuwe
afspraak vastgelegd dat levering van de grond binnen zes maanden plaats kan vinden. Daarmee
vervalt de stilzwijgende verlenging van een jaar. Wij schatten in dat dit voor eventuele kopers een
aanvaardbare termijn is (mede in het licht van eventuele planologische procedures die nodig
kunnen zijn) die geen negatieve consequenties heeft voor de verkoopprijs. Daarnaast kan de
Gemeente Amersfoort
raadsinformatiebrief 4364472 pagina 2
gebruiksovereenkomst met Stichting Autonoom Centrum Amersfoort voor de Weggeefwinkel
onder dezelfde voorwaarde van levering van grond binnen zes maanden plaatsvinden. Daarmee
wordt de opzegtermijn voor Stichting Autonoom Centrum Amersfoort niet één maand (de
opgezegde overeenkomst) maar zes maanden. Het naar de geest uitvoeren van deze motie gebeurt
vanwege onze opdracht om (voormalig) strategisch vastgoed af te stoten.
Gezien de opdracht (vastgelegd bij de jaarrekening 2011 en de daarna volgende begrotingen en
jaarrekeningen) die wij hebben om meer vastgoed te verkopen (RIB 2010-124 en RIB 2011-35) kiezen
wij voor de tweede optie. Deze optie biedt meer zekerheid voor de Weggeefwinkel omdat de
opzegtermijn van één naar zes maanden gaat. Daarnaast biedt deze optie meer flexibiliteit voor de
verkoop van het perceel waar de Natuurtuin (Keerkring 118) is gesitueerd.
Voor de verkoop van vastgoed zijn de volgende risico’s aan de orde:
1. De waarde van het vastgoed daalt omdat de vastgoedmarkt niet aantrekt of verder inzakt.
2. De verkoop van vastgoed duurt langer omdat de processen voor herontwikkeling van diverse
locaties de nodige tijd vergt
3. Door vertraging in verkoop nemen de rente en beheerslasten toe.
Voor de Keerkring 118 wordt ingezet op maatwerk met ruimte voor ideeën uit de markt.
Keerkring 118 is begin april 2013 te koop gezet op onze verkoopwebsite (stadsmakelaar) nadat het
object door een makelaar is getaxeerd. Begin mei heeft zich een gegadigde voor de locatie Keerkring
118 gemeld. De gesprekken met deze partij zijn nog gaande en nog niet zover dat wij u kunnen
informeren over een aanstaande koop.
CONSEQUENTIES
De keuze voor optie 2 betekent voor de Weggeefwinkel een verbetering, zij hadden een opzegtermijn
van een maand en krijgen in de nieuwe overeenkomst een opzegtermijn van zes maanden. De
Natuurtuin heeft in de opgezegde gebruiksovereenkomst een stilzwijgende verlenging van een jaar. In
de nieuwe overeenkomst wordt vastgelegd dat levering van grond binnen zes maanden kan
plaatsvinden.
Hiermee behouden we de flexibiliteit om in lijn met de opdracht om vastgoed te verkopen dit vastgoed
tegen een zo goed mogelijke prijs te verkopen. Tegelijk bieden wij hiermee duidelijkheid aan de
Kopervereniging Koppel-Karmijn en Stichting Autonoom Centrum Amersfoort over de termijn
waarbinnen zij een andere plek moeten vinden.
Wij informeren uw Raad, Stichting Autonoom Centrum Amersfoort en de Bewonersvereniging
Koppel Karmijn zodra er sprake is van voorlopige koopovereenkomst (met ontbindende voorwaarde
van goedkeuring door college).
BETROKKEN PARTIJEN
Stichting Autonoom Centrum Amersfoort (Exploitant Weggeefwinkel); Bewonersvereniging Koppel
Karmijn (houder gebruiksovereenkomst natuurtuin); omwonenden en belangstellenden voor de
betreffende percelen;
Burgemeester en wethouders van Amersfoort,
de secretaris, de burgemeester,

College zet raad in hemd PvdA en GL draaien

* Update 1 De grond op het terrein van de weggeefwinkel is maar deels gesanneerd.

** Update 2 na eerder voor een motie ter behoud van weggeefwinkel en buurtnatuurtuin van de SP te hebben gestemd, voerde de wethouder de motie gewoon niet uit, daarop aangesproken door de SP kwam er een nieuwe stemming waarin GL en de PvDA ineens tegen behoud weggeefwinkel en buurtnatuurtuin stemden….

Lees net dat Jan Pronk zijn lidmaatschap van de PvDA heeft opgezegd omdat hij ze niet meer sociaal democratisch vind….

 

Ideeen voor oplossingen meer dan welkom onder dit bericht! (zie ook http://weggeefwinkels.nl/open-dag-weggeef-afo-groot-succes/ voor voorgeschiedenis).

Ik hoor allerlei geluiden dat het college van burgemeesters en wethouders van Amersfoort  de weggeefwinkel Amersfoort en buurtnatuurtuin, met andere woorden  sociaal cement van de wijk kruiskamp-koppel online te koop heeft gezet  na aanname motie gemeenteraad die het tegendeel beoogde.

Er wordt ook gezegd dat er al een koper was voor het openbaar te koop aanbieden (online) en misschien zelfs voor de gemeenteraadsvergadering waarin de motie is aangenomen en dat het college hiervan op de hoogte was.  En of dat er ambetenaren zijn die bewust in strijd met de motie hebben gehandeld, waarom worden deze mensen van publiek geld betaald?! 

Hiermee wordt de raad in haar hemd gezet!   En hiermee de burgers van Amersfoort.

Vervolgens gebeurt er van alles zo snel dat betrokkenen redelijkerwijze geen kans hebben te reageren enz enz…     SP (indiener motie) zet zich in, vraag is of dat nog wat uit gaat halen gezien het mogelijke vuil spel met duurzaamheid en sociale samenhang als slachtoffer…  de weggeefwinkel heeft gedurende jaren en jaren een enorm sociaal kapitaal opgebouwd, dat kind drijgt nu met het badwater weggegooid te worden. Zodat de gemeente bijv. kan zeggen wij doen iets aan het begrotingstekort door keerkring 118 te verkopen en/of werk te genereren voor haarzelf door mogelijke bestemmingsplanwijzing van maatschappelijk naar iets anders zodat de gemeente een gepeperde legesfactuur kan sturen o.i.d.  !@##$%^^&&*((())  #functionele boosheid

Wethouders leken te luisteren tijdens gewaardeerd bezoek aan weggeef, vooral die van de VVD. De andere strooide met complimenten maar kwam wat minder betrouwbaar over, zou hij toen al geweten hebben van een koper?   En zou de VVD-wethouder het toen al geweten hebben?

Terwijl nog niet eens duidelijk was of verkoop op langere termijn financieel gunstig zou zijn voor gemeente, leek erop van niet, dus zou dat eerst uitgezocht worden.

Dit om te voorkomen dat zeer betrokken burgers, die zich al vele jaren belangeloos inzetten voor gemeenschap en nooit om 1 cent subsidie hebben gevraagd weg moeten voor hooguit kortstondig financieel gewin wat er misschien ook niet eens is…. bah…

Wat wil een gemeente nu, in een tijd waarin van burgers steeds meer initiatief wordt verwacht! Heb de laatste jaren niets dan slechte ervaringen op dit vlak.  Het lijkt wel of onze gemeentelieden niet weten wat ze doen en dat ook niet willen weten en dat wordt dan betaald van publiek geld…

heb ik toch liever met bijv. ondernemers van doen waarvan duidelijk is wat hun doel is.

Op twitter lees ik diverse berichten waarin politiek er niet al te best af komt, zoals “politiek” en “correct” dat zijn toch tegenstrijdige woorden…  enz  zie @weggeefwinkels voor aantal retweets…   Ideeen voor oplossingen meer dan welkom onder dit bericht!

Uitkomst nu nog onduidelijk, overzicht van andere berichten  in deze zaak kunt u onderaan deze pagina vinden. http://weggeefwinkels.nl/open-dag-weggeef-afo-groot-succes/

Kranteartikelen bevatten ook reacties van inwoners die het allemaal helemaal niet meer bergrijpen

 

 

 

Ideeen voor oplossingen meer dan welkom onder dit bericht!

 

 

 

Weggeef Afo blijft!

Waarde weggeefwinkelaar!

Na de superdrukke uiterst geslaagde opendag op 9 Maart j.l. (klik hier voor meer info)  heeft de gemeente Amersfoort zich gisteravond opnieuw van haar beste kant laten zien!

De motie van de SP om de weggeefwinkel (en de natuurtuin!) aan de keerkring 118 voort te laten bestaan is door de gemeenteraad van Amersfoort aangenomen. Klasse!

De weggeefwinkel Amersfoort blijft op de huidige locatie keerkring 118!  De weggeefwinkel heeft bewezen een onmisbare sociale functie te vervullen in de wijk, het is een plek mensen elkaar ontmoeten.  Iedereen is er welkom en het grappige is dat iedereen ook komt!
Verkoopklaar maken keerkring 118 zou waarschijnlijk al meer kosten dan verkoop op zou leveren en zou betekenen dat de weggeef weg zou moeten, terwijl zeer velen hier baat bij hebben en er niemand last van haar heeft.

Klik hier voor Weggeef Amersfoort op TV vanaf 8.49 min

Klik op deze tekst om de motie te lezen op de site van de gemeente Amersfoort.

Motie Aangenomen met zeer ruime meerderheid 26 Voor en 11 Tegen. De motie noemt letterlijk het ongedaan maken van de opzegging van de gebruiksovereenkomst tussen gemeente en weggeefwinkel.

Gefeliciteerd weggeefwinkeliers! Jullie, & en alle andere betrokkenen hebben dit meer dan verdient!

Maranke Spoor 27 Maart 2013

 

 

Open dag weggeef Afo groot succes!

*Update 30 Mei 2013:  zie :
* http://www.destadamersfoort.nl/lokaal/potentile_koper_voor_keerkring_118_48207837.html 
* http://weggeefwinkels.nl/college-zet-raad-in-hemd/

* http://weggeefwinkels.nl/gepruts-van-wethouder-buijtelaar-en-de-zijnen/

voor huidige stand van zaken.

9 Maart 2013  Zeer positief verhaal!

Ik kom net terug van de opendag van de weggeefwinkel Amersfoort. Het was een groot succes. De Sfeer was echt super, het soort sfeer dat een mens even zijn zorgen doet vergeten en aan geluk doet denken. Heerlijk zo’n plek waar iedereen onvoorwaardelijk welkom is.

Het was een gezellige drukte van belang, met heel veel steun van bezoekers/wijkbewoners, de lokale SP, een aandachtige lokale pers, en werkelijk luisterende wethouders! Nu maar hopen dat dit ook mensen van daden zijn!

Dat de weggeefwinkel Amersfoort nog maar lang aan de Keerkring 118 kan blijven! De kosten van het verkoopklaar maken wegen waarschijnlijk al niet op tegen de eventuele opbrengst. En met het sluiten van de weggeefwinkel, wordt een onbetaalbare sociale samenhang uit de wijk gesloopt.

Daar in de kleine weggeef aan de Keerkring, daar zijn de mensen zo blij en tevree.

Daar in de kleine weggeef aan de Keerkring, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.

De weggeefwinkel is na 10 jaar zo in de wijk geworteld dat het voor zeer velen een zeer laagdrempelige plek is waar iedereen welkom is voor een praatje en een dingetje. Daarmee heeft Amersfoort een buurthuis wat helemaal door bewoners gerund wordt en dat geen subsidiegeld wil ontvangen, wat wil je nog meer als stad/gemeenschap.

Ik krijg de laatste tijd ook steeds meer vragen van gemeentes hoe ze ook zoiets in hun stad kunnen krijgen want het is natuurlijk een prachtige oplossing voor werkelijk van alles.

 

Grts,

Pinq/Maranke Spoor
Webmaster www.weggeefwinkels.nl
Medeoprichter weggeefwinkel Amersfoort

Zie ook:

Houd de weggeefwinkel op de Keerkring!

Dit is inderdaad een bizar besluit! Een weggeefwinkel die er al 10 jaar zit, nog nooit om 1 cent heeft gevraagd en puur draait op vrijwilligers met hart voor de buurt, wegjagen…..  zonder dat iemand daar uiteindelijk baat bij heeft, ook de vekopende partij de gemeente niet!

Het college van Amersfoort, ja ook het nieuwe, heeft besloten dat de weggeefwinkel weg moet op de Keerkring. De wethouders vinden dat dit perceel valt onder het gemeentelijk vastgoed, dat verkocht moet worden.

Vermoedelijk zal alleen al het verkoop klaar maken meer kosten dan de eventuele opbrengst.  

Op 9 maart houdt de weggeefwinkel een open dag, van 13.00 uur tot 17.00 uur. Gemeenteraadsleden en wethouders zullen aanwezig zijn. Het is van groot belang dat die dag aan Amersfoort duidelijk wordt gemaakt wat de betekenis is van behoud van de weggeefwinkel op de Keerkring.

De SP helpt de weggeefwinkeliers met aktie om de weggeefwinkel aan de keerkring voor de buurt te behouden. Zie:

http://amersfoort.sp.nl/bericht/105203/130304-houd_de_weggeefwinkel_op_de_keerkring.html

9 Maart Open huis weggeef Amersfoort!

Waarde wegeefwinkelaar,

Wij houden “open huis op 9 Maart”

Graag willen wij het belang van de weggeefwinkel laten zien aan de rest van Amersfoort. Daarom houden wij open huis.

En de hele buurt is uitgenodigd. Op 9maart bent u van harte welkom tussen 13:00 en 15:00 uur.

Voor drinken word gezorgd. Iets lekkers meenemen mag, maar dar hoeft niet.

Zien wij U dan ? groeten,

De vrijwilligers van de weggeefwinkel Amersfoort

 

Brief van bezoeker weggeef Afo

Beste gemeente Amersfoort/redactie van het AD,

Al vele jaren bezoek ik de Weggeefwinkel aan de Keerkring in Amersfoort. Meestal breng ik daar spullen (een computermonitor, naaimachine, radio, speelgoed, noem maar op), soms neem ik een lp of een boek mee. Tot mijn verbijstering hoorde ik dat de gemeente Amersfoort dit geweldige initiatief de nek wil omdraaien. Er zijn naar mijn stellige overtuiging echter vele redenen om dat niet te doen.

De Weggeefwinkel is in het leven geroepen om onze wegwerpmaatschappij te bestrijden. Bruikbare spullen, waar een ander nog wat aan heeft, horen niet in de afvalcontainer. Omdat die spullen gratis meegenomen kunnen worden, vinden ze nog gretiger aftrek dan in een kringloopwinkel. Het milieu wordt gespaard en de gemeentereiniging hoeft minder op te halen. Daar komt bij dat de Weggeefwinkel een belangrijke sociale functie heeft. Het is voor velen een trefpunt, waar ze even een praatje kunnen maken. Dat geldt met name voor mensen die buiten de maatschappij dreigen te vallen. Voor de groeiende groep mensen die op de grens van de armoede leven, is de Weggeefwinkel bovendien een onmisbare plek geworden om in sommige levensbehoeften te voorzien.  En dan wordt alles ook nog eens gerund door vrijwilligers.

Alle argumenten die ik zojuist heb genoemd, zouden de gemeente moeten aanspreken. Want of het nu gaat om armoedebestrijding, een beter milieu of bevordering van de sociale cohesie, dit zijn allemaal zaken waar de gemeente zich voor inzet. In theorie, althans. De praktijk lijkt er anders uit te zien want dankzij de gemeente hangt er op dit moment een grote, donkere wolk boven de Weggeefwinkel.

Ik hoop van harte dat u terugkomt op uw onbegrijpelijke voornemen.

Met vriendelijke groet,

Kees van Wee
Van Beeklaan 12
3829 AS Hooglanderveen

Meer info over de succesvolle (online) weggeefwinkel Zeist!

De weggeefwinkel in Zeist, die eerder al de eerste was met een zeer actieve hyvespagina, is overgeschakeld op facebook en twitter, via facebook kunnen nu zelfs artikelen worden gereserveerd!

Van de Zeister weggeefwinkelier Jantje Paasman:
http://www.facebook.com/pages/Weggeefwinkel-Zeist/189719714400775
 De
weggeefwinkel Zeist maakt gebruik van sociale media. Via onze
facebookpagina kunnen bezoekers aangeboden spullen reservere n uit een
van de vele fotoalbums , waarna men de spullen na bevestiging ook buiten
openingstijden kan komen ophalen. Per week wordt de
weggeefwinkelfacebookpagina gemiddeld 1000 keer bezocht. Gemiddeld 100
bezoekers handelen actief.

De weggeefwinkel Zeist organiseerd eens per 14 dagen in de even weken eeninloopochtend Op woensdag tussen 0900 en 1200 uur. De weggeefwinkel

inloopochtenden Zeist worden gehouden aan de Jan Scheplaan 8 3705 lj
Zeist Daarnaast zijn wij zes keer per jaat te gast bij het repaircafe
Zeist.
De weggeefwinkel  is in Zeist inmiddels een begrip. De inloopdagen worden
gemiddeld door 30 mensen bezocht en bijna dagelijks brengen buurtgenoten
spullen. Ook steeds meer lokale winkeliers weten de weggeefwinkel te
waarderen. Zo worden er oa leuke prijzen verloot door sponsers Binnenkort
zelfs een etentje voor twee in een bekend Zeister restaurant  Inbreng van
goederen liefst op afspraak . Voor informatie over de weggeefwinkel Zeist
, speciale acties en gratis spullen is het raadzaam om regelmatig onze
facebookpagina te bezoeken
http://www.facebook.com/pages/Weggeefwinkel-Zeist/189719714400775
Uiteraard kan je ook mailen ln.tentaamotnull@pejtnaj of de beheerder volgen
op twitter https://twitter.com/Jantje_Paasman

Gemeente wil verkoop Weggeef Amersfoort vanwege crisis!

De weggeefwinkel Amersfoort, 1 van de eerste weggeefwinkels van Nederland die alweer bijna 10 jaar op dezelfde locatie zit gaat waarschijnlijk medio 2013 sluiten.

De gemeente wil de grond verkopen voor een zo hoog mogelijke prijs vanwege de economische crisis. Wel heel erg wrang dat juist z’on initiatief dat heel veel goeds heeft gedaan voor de buurt en juist in het geval van crisis een deel van de oplossing kan zijn verkocht gaat worden in verband met de crisis.

Tijd voor andere positieve directe aktie zoals Occupy the farm? http://t.co/1amBws00 Grow the Revolution!

In verband met de onzeker situatie geld er voor de weggeefwinkel Amersfoort vanaf 1 Maart 2013 een inamestop.

Na heel veel hartverwarmende steun van bezoekers, waaruit een grote actiebereidheid is gebleken, is de innamestop opgeheven!  Dat de weggeefwinkel zorgt voor een niet in geld uitdrukbare samenhang in de wijk is ook lokale SP opgevallen, zij staan de weggeefwinkeliers met raad en daad bij!

En de weggeefwinkel en buurtnatuurtuin hebben nog veel meer vrienden samen organiseren ze van alles bijvoorbeeld een grootse aktiedag op 15 juni flyerActiedagWEggeefNatuurTuin-2

Zie ook de hoofdpagina voor actueel nieuws.

Grts, Pinq

Filmpjes over weggeefwinkels!

Jantje Paasman van de weggeefwinkel Zeist stuurde me op 9 April 2013 het onderstaande clipje over het belang van weggeefwinkels. Onder deze clip staat een uitgebreidere toelichting van zijn hand.

http://www.youtube.com/watch?v=bZi-v8VMgH4&feature=youtu.be=189719714400775

In het clipje wordt door Ad Meijer in 1 minuut uitgelegd waarom weggeefwinkels onmisbaar zijn.

En hier is het filmpje van de vergadering van de gemeenteraad van Amersfoort waarnaar verwezen wordt.  http://www.youtube.com/watch?v=PvGuT5MDx-E&feature=youtu.be
Vanaf 8.49 minuten.

Met de prachtige quote van Margot Klaassen: “In de weggeefwinkel is iedereen welkom, en het grappige is dat iedereeen ook komt!”  

Heerlijk toch zo’n plek waar nu eens niet alles om geld draait en iedereen welkom is!

Voor wie zin heeft in meer video over dit onderwerp is hier nog een via uitzending gemist te bekijken aflevering van Vara’s alles draait om geld uit 2009, het item over weggeefwinkels begint na ca. 5 minuten.

 

http://player.omroep.nl/?aflID=9652537

 

 

Maranke Spoor
April 2013

Dit bericht is in Mei 2013 van een vroegere datum voorzien (sept 2012) om een noodbericht over breken beloftes gemeente Amersfoort ruimte te geven in de rechterkollom van de hoofdpagina.

 

 

Weggeefwinkel Almere opent tweede vestiging

Berichtjes voor deze pagina mag je sturen aan ln.slekniwfeeggewnull@ofni of in een berichtje onder deze pagina. Uw webmaster Januari 2013

Weggeefwinkel Mooi Cadeau in Almere opent op 13 Mei 2011 een 2e WegGeefWinkel !!

Een unieke formule in Almere en Nederland

Door het succes van Mooi Cadeau Decoratie, de verhalen die wij horen en de inbreng van veel, niet decoratieve, spullen zien wij de noodzaak van een 2e winkel.

Hier vindt u gebruiksartikelen, van kopjes tot bestek en van strijkijzers tot lampen. GEEN MEUBELEN DAAR HEBBEN WIJ GEEN PLAATS VOOR !!

Hier krijgt u de mogelijkheid om zelf: Oude videobanden over te zetten op DVD Oude films, via uw eigen camera, over te zetten op DVD Uw oude grammofoonplaten/ cassettebandjes over te zetten op CD

Hier zal het ontmoeten van andere mensen ook op de eerste plaats staan. Voor de kinderen zullen er kinderfilms te zien zijn.

Waar: Centrum Almere Haven, aan de Kerkstraat, de achterzijde van Kerkgracht 30 (Gemeente Gebiedskantoor) tegenover de achterzijde van het 2e Trefpunt.

Openingstijden: Elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Elke donderdagmiddag van 14.00–16.00 uur kunt u in het Repair-Café leren zelf uw spullen te repareren.

Spelregel in de winkel: Om te halen is inbreng niet noodzakelijk, bij halen, één artikel/ set per huishouden. Wij en u zorgen voor een rustige gerelaxte sfeer waar iedereen zich thuis zal kunnen voelen.

Dit is mede mogelijk gemaakt door St. De Schoor die deze ruimte ter beschikking heeft gesteld en de Alliantie die ons financieel ondersteund.

Telefoon: 06-58836774 Mail: moc.liamgnull@eremlalekniwfeeggew website: http://www.MooiCadeauAlmere.nl

06 58836774

Weggeef Utrecht heropent op oude locatie

Weggeef Utrecht heropent op oude locatie

Utrecht De Weggeefwinkel Utrecht is weer open vanaf 2 februari 2011 aan de Wittevrouwensingel 76. Openingstijden: Elke woensdag van 14:00 uur tot 18:00 uur. Meer info: www.weggeefwinkelutrecht.nl, ln.iicsupnull@lekniwfeeggew

Vanaf woensdag kan iedereen aan de Wittevrouwensingel weer shoppen, spullen weggeven en een kopje thee of koffie drinken, alles volledig gratis. Weggeefwinkel Utrecht is namelijk weer terug op deze locatie. Vanaf deze dag is iedereen weer als vanouds elke woensdag welkom van 14.00 tot 18.00. De Weggeefwinkel was van de Wittevrouwensingel vertrokken omdat er een nieuwe gebruiker voor het pand zou zijn, die is echter nooit gekomen.

De Utrechtse Weggeefwinkel heeft jarenlang succesvol gedraaid op verschillende locaties en heeft voor het laatst 5 maanden in het nu weer in gebruik genomen pand gezeten. De Weggeefwinkel noemt zich een winkel ‘tegen zinloos geld’; een plek waar spullen van eigenaar kunnen wisselen zonder dat daar iets tegenover hoeft te staan. Iedereen die voor anderen bruikbare spullen over heeft kan ze tijdens openingstijden komen brengen en iedereen kan dan langskomen om spullen die hij of zij wil hebben mee te nemen. Rob, één van de vrijwilligers van Weggeefwinkel Utrecht: “Er zijn zoveel spullen waar mensen vanaf willen terwijl iemand anders ze nog goed kan gebruiken. Zonde om ze weg te gooien, via ons worden ze hergebruikt. Zo willen we met de Weggeefwinkel een praktisch alternatief bieden voor het door geld gedomineerde leven van alledag en laten zien dat het ook anders kan; socialer, duurzamer en eerlijker. De productie van nieuwe artikelen gaat vaak gepaard met veel ellende. Een groot deel van wat hier in de winkel ligt wordt onder slechte arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden gemaakt, soms zelfs door kinderen. De milieuschade door fabrieken en transport is groot, daarnaast lijden er veel dieren lijden voor wol, leer en bont voor de kledingindustrie, maar ook bijvoorbeeld bij dierproeven voor nieuwe producten.”

Het pand was eerder gekraakt en stond toen bekend als “Autonoom Centrum Toekomstvisie”, de indeling en het gebruik zijn nu echter totaal anders. Rob, vrijwilliger bij de Weggeefwinkel en kraker van het pand, vertelt: “Het is geweldig om hier weer terug te zijn, maar het wordt wel anders dan de vorige keer. De nadruk ligt nu vooral op de Weggeefwinkel. Die krijgt nu een heleboel ruimte, wat het initiatief, gezien de populariteit ervan, zeker verdient. Er huist nu ook weer een woongroep en er is nog plek voor andere initiatieven overdag, ‘s-avonds gaan we het rustig houden”. In november vorig jaar zijn de toenmalige krakers vrijwillig vertrokken omdat het pand verkocht zou zijn en weer in gebruik genomen zou worden. Toen dat echter niet gebeurde is het – deels door dezelfde groep – opnieuw gekraakt. Kraker Rob hierover: “We zijn vertrokken omdat het pand weer een bestemming zou hebben gekregen. De verkoop bleek echter niet door te zijn gegaan dus zijn we teruggekomen om het pand zelf weer te gebruiken. Leegstand is voor ons onacceptabel zolang er mensen zijn die de ruimte goed kunnen gebruiken.”

Weggeefwinkel Utrecht terug van weggeweest

Na een periode van dakloosheid van meer dan een jaar, heeft de weggeefwinkel Utrecht weer een pand. Het gaat om het voormalige Vespra-pand aan de muntkade. De weggeefwinkelaars zijn al aan het klussen, maar verzoeken de mensen die spullen beschikbaar willen stellen nog even te wachten tot de weggeefwinkel over enkele weken open is.

Wat ze wel nu al goed gebruiken kunnen zijn kasten om de spullen in uit te stallen.

18 May 2010 (UTC)