Weggeef op Radio2 i.v.m. feestdagen!

Hoi hoi,

Leuk stukje over weggeefwinkels op de nationale radio!
Margot Klaassen, een oude rot in het weggeefvak wordt geinterviewd op radio 2.

Luister hier (3 min clipje):

http://content1b.omroep.nl/urishieldv2/l27m33406c8d1f60da03005482e31d000000.65a23841eddd452de04976f861f5f92e/portal/radiomanager/rm3-radio2/audiofragments/9/8063-Stomme_cadeau_s_gekregen_van_de_Sint_Geef_ze_door_aan_weggeefwinkel_in_Amersfoort_.mp3

Vele vriendelijke groene groeten,

Maranke Spoor

Onderzoeksjournalistiek die werkt!

De economische crisis komt hard aan in het prachtige Amersfoort aan de Eem, buurthuizen sluiten, burgers moeten het zelf maar uitzoeken en zelfs waar ze dat al 10 jaar doen wil de gemeente geld zien!
Vele jaren vrijwillige inzet van velen, vaak meerdere dagen of dagdelen per week! (Naast een drukke baan /eigen bedrijf…)   zijn niet langer genoeg…

Daar waar het eerste lustrum van de weggeefwinkel een groot feest was, is het tweede lustrum (afgelopen augustus) volledig overschaduwd door de plannen van de gemeente om dit sociale cement van de wijk van de hand te doen aan een projectontwikkelaar.
De sociaal culturele bestemming die het terrein heeft wordt dan veranderd in wonen en de projectontwikkelaar verdient een paar miljoen, over de ruggen van de burgers en de gemeente.

Maar er zijn tenminste nog wel journalisten die hun werk doen!

Rob Lampe en collega hebben deze zeer informatieve repo gemaakt over een gemeente die een weggeefwinkel met levendige educatieve tuin! dreigt weg te geven aan een projectontwikkelaar.

https://www.youtube.com/watch?v=NKYLEhnMnGo&feature=player_embedded

Deze repo is gemaakt tijdens een bijeenkomst in de weggeefwinkel op 22 sept 2013. Het was weer eens druk in de weggeefwinkel, de grootste ruimte vol en ook in de kleinere ruimtes daarvoor en daarachter stonden nog mensen.

Na een presentatie ontstond een levendig debat en na de pauze heeft een zeer diverse groep mensen zich aangemeld voor werkgroepen. Er is veel nieuw bloed bij en de wergroepen gaan direct van start.

Ze bestaan uit een mix van buurtbewoners en weggeefwinkelaars.    Het gaat om de volgende 4 groepen:

Fondsenwerving, PR, haalbaarheidsonderzoek, juridisch.

Wilt u ook meewerken en kunt u iets betekenen op bovenstaande 4 gebieden kom dan op woensdag of zaterdagmiddag langs in de weggeefwinkel!  Er anders ook natuurlijk, want de weggeefwinkel is een blijft een plaats waar iedereen welkom is!

De weggeefwinkel heeft altijd goede banden gehad met alle buurtbewoners aan alle kanten, en wordt daarnaast bezocht door mensen uit de hele stad en daarbuiten.

Meer info is te vinden op de levendige facebookpagina van de buurttuin:
https://www.facebook.com/BuurtNatuurtuinMelange en is nu ook te volgen op twitter: @weggeeftuin

Maranke Spoor 23-9-2013
@weggeefwinkels

 

 

 

 

 

 

Aandachtige reportages over weggeeftuin!

Zeer geachte mensbeestjes,

11 Sept: Via deze link is een met heel veel aandacht gemaakte aflevering van Amersfoort gezien https://www.facebook.com/AmersfoortGezien over de innig samenwerkende weggeefwinkel/buurtnatuurtuin aldaar. Klik erop en verspreid!

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oJa-S1L30pk

En via deze link video raadsvergadering met helaas nog geen oplossing, help elkaar door dit te delen!  https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/1410f34d6abec170

Oh en hier nog meer nieuws, weer de voorpagina van de krant:

http://www.destadamersfoort.nl/lokaal/weggeefwinkel_onder_drukamersfoort__ze_staan_voor_de_groene_enclave_en_het_sociaal_ontmoetingspunt_2553557.html

http://www.dichtbij.nl/eemland/regio/artikel/3030399/raad-stelt-beslissing-natuurtuin-en-weggeefwinkel-uit-video.aspx

 

Het samen naar de zin hebben in je buurt, aandacht hebben voor elkaar, de rest van de natuur, spelend leren, een kwaliteit van gezamenlijke voorzieningen waar de gemiddelde natuurbeheerder/sociaal werker alleen maar van kan dromen, omdat het een kwaliteit oplevert die je met geld niet kunt kopen,  en het kost ook nog eens veel minder geld dan de gemiddelde hufterproof speeltuin/plantsoen/sociale voorziening!
Ik vind het een schoolvoorbeeld van duurzaamheid. Van permacultuur, permanente cultuur.

Dit is wat deze maatschappij nodig heeft. Een voorbeeld voor de toekomst, je ziet ze ook steeds meer gelukkig, helaas worden ze nog wel regelmatig niet voldoende begrepen, op waarde geschat!

Dus zie hier dit portret van deze innig samenwerkende burgersinitiatieven van superbetrokken burgers die iedere week weer veel tijd investeren in het zelf leefbaar maken en houden van stad en buurt!  En dat al 10 jaar lang, je zou als gemeente toch willen dat zoiets te koop was nietwaar?

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oJa-S1L30pk

Vele vriendelijke groene groeten,

Maranke Spoor
Docent Permacultuur en webmaster van www.weggeefwinkels.nl

Meer info:

http://amersfoort.raadsinformatie.nl/

https://www.facebook.com/AmersfoortGezien

https://www.facebook.com/BuurtNatuurtuinMelange

Geweldig: Steunbetuigingen die zijn ondertekend door de volgende deelnemers van Bewonersweb:Joke Sickmann
Gemma van der Heijden
Nelleke Dumoulin
Ria Roelofs
Daan Vosskuhler
Anke HeijsmanSteunbetuiging:

“Amersfoort, 4 september 2013
Aan de initiatiefnemers van buurttuin Melange en de Weggeefwinkel,

Met zorg hebben we kennis genomen van het gegeven dat Weggeefwinkel en buurttuin Melange aan de Keerkring 118 op korte termijn dreigen te verdwijnen, door de geplande verkoop van het perceel aan een projectontwikkelaar.
Wij juichen het plan van beide burgerinitiatieven toe om B.&W. van Amersfoort te bewegen deze verkoop uit te stellen, zodat Weggeefwinkel en buurttuin op basis van een haalbaarheidsonderzoek zelf een bod kunnen uitbrengen.
Juist in een periode dat de verwachtingen ten aanzien van burgerinitiatieven hooggespannen zijn en er zo weinig financieel rendement te behalen valt bij de verkoop van het perceel, zal een overhaaste verkoop door de gemeente op veel onbegrip stuiten bij de burger.
Wij beschouwen deze situatie dan ook als een toetssteen voor het belang dat de gemeente Amersfoort hecht aan burgerinitiatieven.
Weggeefwinkel en buurttuin Melange, wensen wij succes bij hun strijd voor het voortbestaan.
Hoogachtend,
Naam: Joke Sickmann

Deelnemer van het BewonersWeb”

Het BewonersWeb is opgericht om bewoners te ondersteunen in de verregaande veranderingen die gaande zijn in wat het “Sociale Domein” genoemd wordt: het brede terrein van zorg, welzijn, cultuur, arbeid en de vele aanpalende gebieden. Op talloze punten binnen dat domein zien we dat de overheid zich schielijk terugtrekt, de rol van professionele instellingen ter discussie staat en burgers gedwongen of vrijwillig steeds meer verantwoordelijkheid krijgen.

Het Web wil burgers steunen door het organiseren van onder meer onderling contact en onderlinge steun van burgerinitiatieven, belangenbehartiging naar buiten, bevorderen van deskundigheid en het stimuleren van debat.

Op de foto: De handen van Thomas (6) en Brian (7) in de tuin bij een kriel-ei, een kwartel-ei en een zebravink-ei uit onze volière.

 

 

 

De Grootse Aktiedag was groots! RTV-Utrecht doet verslag.

 

Weggeeftuin16Juni1001791_549248485137759_1324320682_n

 

 Het gebouw rechts met blauw-groene-kozijnen is de weggeefwinkel, links de buurttuin!
Het kloppend hart van de buurt. De buurtnatuurtuin trekt mensen, vooral kids uit de hele wijk, de weggeefwinkel trekt mensen uit de hele stad.

De Grootse Aktiedag (op Zaterdag 15 Juni) van weggeefwinkel en buurtnatuurtuin aan de keerkring 118 in Amersfoort is groots verlopen, er waren weer vele honderden bezoekers.

RTV-Utrecht doet verslag van de dag, in U-vandaag Vanaf 3.46 min tot 6.07min.
http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/u-vandaag/20130616-1700/1021342

Radioreportage:

http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/radiomutrecht/utrecht-is-wakker/

 

En op de levendige facebookpagina van de buurtnatuurtuin vind u een actueel verslag van de dag met meer fotos! https://www.facebook.com/media/set/?set=a.549213638474577.1073741828.354481057947837&type=1

SteunBehoudWeggeeftuin945723_544731082256166_132058967_n

LogobehoudWeggeeftuin

Want elk alternatief is duurder, zelfs geen!

 

Wees elke zaterdagmiddag welkom in de weggeefwinkel Amersfoort ook om je steun te betuigen, je handtekening te zetten e.d…
Vind hier ons andere aktiepamflet met doelen van de weggeeftuin erop!  Klink aan bewonder verspreid…..https://www.dropbox.com/s/ka5jmmsanc9je54/WeggeeftuinInhoudelijk.pdf

En houdt de levendige facebookpagina van de prachtige buurtnatuurtuin ook in de gaten! https://www.facebook.com/BuurtNatuurtuinMelange

Geachte gemeente Amersfoort. U bent ook meer dan welkom op onze opendag en daarna. De kans om te laten zien u burgerinitiatieven die niet om geld vragen, ook niet aan u, waardeert! Wij zijn ook erg benieuwd naar uw reactie op deze vragen ingediend door de mensen van de SP.
http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=618818/Vragen_naar_aanleiding_van_Raadsinformatiebrief_2013-50_afhandeling_motie_M9.1a_Weggeefwinkel__Natuurtuin.pdf

Het mooie van een weggeefwinkel is dat je er leert dat mensen het leuk vinden om elkaar te helpen en dat echte aandacht werkt.

Hetgeen dat steekt is dat het terreintje van de weggeefwinkel en buurtnatuurtuin (dat de bestemming maatschappelijk heeft) te koop wordt aangeboden zonder dat er gekeken wordt wat er zit en wat er daarna komt en of verkoop op de langere termijn wel (financieel) gunstig is voor de gemeente.

Hiermee dreigen 2 initiatieven die nog nooit om 1 cent subsidiegeld hebben gevraagd, veel tijd en wat geld hebben geinvesteerd, te worden weggegooid door kortzichtige verkoop van het nog altijd deels vervuilde terreintje.  Het oplossen van de sociale problematiek die hierdoor in deze voormalige probleemwijk terugkeert gaat hoogstwaarschijnlijk vele malen meer kosten dan verkoop van het aan de buurt in bruikleen gegeven terreintje ooit op zal leveren.

Nadat er een motie is aangenomen om de weggeefwinkel een buurtnatuurtuin aan de keerkring 118 te behouden begint er nu van alles te bewegen in de Amersfoortse politiek. De aangenomen motie lijkt niet uitgevoerd te worden door omdat de gemeente dan misschien op de korte termijn een beetje zou kunnen verdienen.
Waar het eerst de bedoeling was uit te zoeken of verkoop op lange termijn financieel gunstig is voor de gemeente, heel redelijk ook in de ogen van de weggeefwinkeliers wordt dat deel van de motie nu waarschijnlijk niet meer uitgevoerd…

Vrijwilligers die zich al vele jaren (uiteraard naast andere drukke bezigheden) belangenloos hebben ingezet voor de gemeenschap, door veel van hun tijd en wat geld te doneren voelen zich zeer onrechtvaardig behandelt. Zij verdienen waardering geen schop onder de kont.

Het mooie van een weggeefwinkel is dat je er leert dat mensen het leuk vinden om elkaar te helpen en dat echte aandacht werkt.

Ideeen voor oplossingen, of andere hulp is meer dan welkom. Via mail ln.slekniwfeeggewnull@ofni of in de reacties. Er kwam al iemand met het idee om een crowdfundaktie te starten.

In de rechterkollom kunt u hierover meer lezen of klik op onderstaande links.

http://weggeefwinkels.nl/college-zet-raad-in-hemd/  recente ontwikkelingen

http://weggeefwinkels.nl/gepruts-van-wethouder-buijtelaar-en-de-zijnen/ reactie van Sjors van de buurtnatuurtuin

http://weggeefwinkels.nl/open-dag-weggeef-afo-groot-succes/   Geschiedenis en overzicht van links over deze zaak.

Hieronder kunt u lezen wat een weggeefwinkel is:

===Einde Uitnodiging Grootste aktiedag===

Filmpjes over weggeefwinkels!

Jantje Paasman van de weggeefwinkel Zeist stuurde me op 9 April 2013 het onderstaande clipje over het belang van weggeefwinkels. Onder deze clip staat een uitgebreidere toelichting van zijn hand.

http://www.youtube.com/watch?v=bZi-v8VMgH4&feature=youtu.be=189719714400775

In het clipje wordt door Ad Meijer in 1 minuut uitgelegd waarom weggeefwinkels onmisbaar zijn.

En hier is het filmpje van de vergadering van de gemeenteraad van Amersfoort waarnaar verwezen wordt.  http://www.youtube.com/watch?v=PvGuT5MDx-E&feature=youtu.be
Vanaf 8.49 minuten.

Met de prachtige quote van Margot Klaassen: “In de weggeefwinkel is iedereen welkom, en het grappige is dat iedereeen ook komt!”  

Heerlijk toch zo’n plek waar nu eens niet alles om geld draait en iedereen welkom is!

Voor wie zin heeft in meer video over dit onderwerp is hier nog een via uitzending gemist te bekijken aflevering van Vara’s alles draait om geld uit 2009, het item over weggeefwinkels begint na ca. 5 minuten.

 

http://player.omroep.nl/?aflID=9652537

 

 

Maranke Spoor
April 2013

Dit bericht is in Mei 2013 van een vroegere datum voorzien (sept 2012) om een noodbericht over breken beloftes gemeente Amersfoort ruimte te geven in de rechterkollom van de hoofdpagina.

 

 

Telegraaf ontkracht vooroordelen

In de Rubriek uit winkelen van 26 Mei 2011 staat een artikel over weggeefwinkels. Dit naar aanleiding van de oprichting van een tweede weggeefwinkel Mooi Cadeau in Almere. In het kader hiervan zijn vrijwilligers van Mooi Cadeau en de oudste nog bestaande weggeefwinkel (Amersfoort) geintervieuwd.

Hoewel we zeker met landelijke pers altijd een beetje voorzichtig omgaan is dit artikel in mijn ogen niet sensatiegericht. Uit het artikel blijkt bijv. dat in weggeefwinkels arm en rijk welkom zijn om te nemen en te geven. En er staat zelfs in de ondertitel al dat het er in een weggeefwinkel om gaat of je iets gebruiken kunt. Het ontkracht het vooroordeel dat sommige mensen hebben dat het enkel winkels voor armeluizen zijn.

Ook Socioloog Hans Pruit is om zijn mening gevraagd. Hij stelt dat krakers voorop lopen op een boel dingen die later gemeengoed worden en dat weggeefwinkel hier een voorbeeld van lijken te zijn. Het zegt verder dat weggeefwinkeliers tegen een wegwerpmaatschappij zijn (bestond dat woord al voor de weggeefwinkels?) en dat weggeefwinkels zijn ontstaan uit een zeer positieve en altruïstische instelling.”

Verder aandacht voor ontmoetingen in weggeefwinkels. Leuk leuk.

Op het artikel is gereageerd door een lezer van de Telegraaf en die reactie is net als het artikel en de weggeefwinkels positief!

http://www.telegraaf.nl/uitwinkelen/9881279/__En…_Het_kost_niets___.html

Grts,

pinq 14:51, 1 June 2011 (UTC)

Weggeef bij Alles draait om geld VARA Ned1

In de derde aflevering van het tv-programma Alles draait om geld  http://omroep.vara.nl/Alles-Draait-Om-Geld.4284.0.html van de VARA wordt aandacht besteed aan het fenomeen weggeefwinkel. Het is uitgezonden op zaterdag 13 juni 2009 om vijf voor zeven, het tijdslot van Kassa. En is nog te bekijken via uitzendinggemist.nl Klik hier om te kijken. http://player.omroep.nl/?aflID=9652537. Het item waarin aandacht wordt besteed aan weggeefwinkels zit vrij aan het begin, na een minuut of 5.

Wel apart om in een tv-programma dat “Alles draait om geld” heet te kunnen vertellen dat in een weggeefwinkel geld geen waarde heeft.

In dezelfde aflevering wordt aandacht besteed aan rentevrije aanvullende geldsystemen, die locale economieen enorm kunnen stimuleren. Zie deze site voor een voorbeeld hiervan http://www.gelre-handelsnetwerken.nl/index.shtml

Radio kassa van de VARA besteedde al eerder aandacht aan weggeefwinkels; dit item is niet meer te beluisteren.
http://kassa.vara.nl/portal?_scr=radio_artikel&number=3573061

We proberen te achterhalen of de uitzendingen elders nog wel te bekijken zijn (3 januari 2013)

Ook wij waren krakers

‘Ook wij waren krakers’

AD Haagsche Courant 14-06-2006
Actie met spandoeken tegen nieuwe antikraakwet

‘Ook wij waren krakers’
Nu de regering kraken strafbaar wil stellen, ontstaat er een golf van protest. Er duiken opeens overal spandoeken op.

HERMAN ROSENBERG – DEN HAAG
Nog is de kraakbeweging niet verloren, maar het scheelt niet veel. De ambtenaren van minister Dekker van VROM zwoegen op een antikraakwet, maar velen zijn het niet eens met deze poging van rijkswege om het eigendomsrecht onder alle omstandigheden onaantastbaar te verklaren. Daarom duiken sinds maandag in alle grote steden keurige spandoeken op met de tekst: Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging. De kraakbeweging herinnert de brave burgers eraan dat vele van hun chaotische projecten tot pareltjes zijn uitgegroeid. Ook Theater Korzo in de Prinsestraat heeft een spandoek opgehangen. Ook wij waren eens krakers, is de boodschap. „We willen toch even duidelijk maken wat onze oorsprong is,” vertelt de directeur van Korzo Bernadette Stokvis. „Als dit gebouw destijds na vier jaar te hebben leeggestaan niet was gekraakt, was er nu waarschijnlijk helemaal geen Korzo geweest. Niet kraken is een probleem voor een stad, maar leegstand.” Het CDA-partijkantoor aan het Buitenom bevindt zich in het hart van het oude kraakdistrict. De CDA’ers worden plotseling omringd door spandoeken. De oude Panderfabriek, de Miefabriek, de Waterspin – allemaal wooncomplexen met een kraakverleden. Volgens Peter Bos, actievoerder en kraaksympathisant, moet dat’insluiten’ van het CDA als een ludieke actie worden gezien. „Maar het CDA speelt wel een belangrijke rol. Ooit was deze partij, net als de Raad van Kerken, positief over kraken. Nu niet meer.” Ook de gemeentebesturen van de vier grote steden zijn tegen de nieuwe wet, die mogelijk nog voor de vakantie gereed komt.

Kraak van kerk heeft voor ieder happy end

Kraak van kerk heeft voor ieder happy end 18-01-06
Bron: De Twentsche Courant Tubantia 18-01-2006 Hengelo

‘Bloemen voor krakers’
Kraak van kerk heeft voor ieder happy end

Door Frank Timmers
Hengelo – De krakers van vervallen kerk De Ark in Hengelo hebben gisteravond na overleg met de eigenaar, aannemingsbedrijf Droste, besloten maandag het gebouw te verlaten. Dat bevestigden de woordvoerder van de krakers, N. Cetin, en mevrouw P. Droste. Direct daarna zal Droste opdracht geven tot sloop van het gebouw dat al vier jaar leeg staat en een doorn in het oog is van de buurt. Het bedrijf zal bovendien de krakers helpen bij het zoeken naar een alternatief pand voor de voedselbank die zij in de kerk zijn begonnen.

De afloop van de kraak lijkt alleen maar winnaars te kennen. Wethouder G. Weber zegt dat hij blij is dat de kerk nu eindelijk wordt gesloopt. ‘Twee jaar geleden heb ik dat al aan Droste gevraagd, om allerlei vervelende dingen te voorkomen. Er werd bijvoorbeeld binnen vuurtje gestookt. De buurt heeft zelfs aangeboden het terrein te onderhouden. Maar de aannemer deed het niet’, zegt hij. ‘Ik ben blij met het effect dat de krakers hebben bereikt’. P. Droste zegt dat zij gelukkig is vanwege een ander effect. Haar indruk is dat de gesprekken met de gemeente over bebouwing van het gebied nu ineens in een stroomversnelling zijn gekomen. Volgende week zit zij met de gemeente om tafel om te praten over een complex van zorgwoningen die het bedrijf daar samen met Carint wil bouwen. Tot nog toe kreeg ze van de gemeente te horen dat de schop er niet eerder dan 2010 de grond in zou kunnen. Initiatiefnemer van de kraak N. Cetin – die met zijn vriendin T. Dergent voor de activiteiten de stichting Hart voor Engelen oprichtte – is evenzeer tevreden. ‘We hebben in vijf dagen een grote slag geslagen. We kunnen straks een winkelpand betrekken voor onze voedselbank en de weggeefwinkel. We zijn met iedereen in gesprek gekomen en krijgen nu de tijd om ons te bewijzen. Mensen zullen zien dat we serieus bezig zijn. De nachtopvang van dak- en thuislozen kunnen we niet direct realiseren, maar dat is voor dit moment niet zo erg. Wij danken Droste van harte, het zijn heel schappelijke mensen’. Mevrouw Droste zegt dat ze een goede indruk aan de krakers heeft overgehouden. ‘Ik geloof dat ze echt wel gaan voor een ideaal. Ze hebben een stichting opgericht en moeten wel goed beginnen. Dat betekent niet te groot. Ze zullen met stille trom vertrekken’.
De Twentsche Courant Tubantia 18-01-2006 Hengelo

Zie ook www.krakenpost.nl