Aandachtige reportages over weggeeftuin!

Zeer geachte mensbeestjes,

11 Sept: Via deze link is een met heel veel aandacht gemaakte aflevering van Amersfoort gezien https://www.facebook.com/AmersfoortGezien over de innig samenwerkende weggeefwinkel/buurtnatuurtuin aldaar. Klik erop en verspreid!

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oJa-S1L30pk

En via deze link video raadsvergadering met helaas nog geen oplossing, help elkaar door dit te delen!  https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/1410f34d6abec170

Oh en hier nog meer nieuws, weer de voorpagina van de krant:

http://www.destadamersfoort.nl/lokaal/weggeefwinkel_onder_drukamersfoort__ze_staan_voor_de_groene_enclave_en_het_sociaal_ontmoetingspunt_2553557.html

http://www.dichtbij.nl/eemland/regio/artikel/3030399/raad-stelt-beslissing-natuurtuin-en-weggeefwinkel-uit-video.aspx

 

Het samen naar de zin hebben in je buurt, aandacht hebben voor elkaar, de rest van de natuur, spelend leren, een kwaliteit van gezamenlijke voorzieningen waar de gemiddelde natuurbeheerder/sociaal werker alleen maar van kan dromen, omdat het een kwaliteit oplevert die je met geld niet kunt kopen,  en het kost ook nog eens veel minder geld dan de gemiddelde hufterproof speeltuin/plantsoen/sociale voorziening!
Ik vind het een schoolvoorbeeld van duurzaamheid. Van permacultuur, permanente cultuur.

Dit is wat deze maatschappij nodig heeft. Een voorbeeld voor de toekomst, je ziet ze ook steeds meer gelukkig, helaas worden ze nog wel regelmatig niet voldoende begrepen, op waarde geschat!

Dus zie hier dit portret van deze innig samenwerkende burgersinitiatieven van superbetrokken burgers die iedere week weer veel tijd investeren in het zelf leefbaar maken en houden van stad en buurt!  En dat al 10 jaar lang, je zou als gemeente toch willen dat zoiets te koop was nietwaar?

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oJa-S1L30pk

Vele vriendelijke groene groeten,

Maranke Spoor
Docent Permacultuur en webmaster van www.weggeefwinkels.nl

Meer info:

http://amersfoort.raadsinformatie.nl/

https://www.facebook.com/AmersfoortGezien

https://www.facebook.com/BuurtNatuurtuinMelange

Geweldig: Steunbetuigingen die zijn ondertekend door de volgende deelnemers van Bewonersweb:Joke Sickmann
Gemma van der Heijden
Nelleke Dumoulin
Ria Roelofs
Daan Vosskuhler
Anke HeijsmanSteunbetuiging:

“Amersfoort, 4 september 2013
Aan de initiatiefnemers van buurttuin Melange en de Weggeefwinkel,

Met zorg hebben we kennis genomen van het gegeven dat Weggeefwinkel en buurttuin Melange aan de Keerkring 118 op korte termijn dreigen te verdwijnen, door de geplande verkoop van het perceel aan een projectontwikkelaar.
Wij juichen het plan van beide burgerinitiatieven toe om B.&W. van Amersfoort te bewegen deze verkoop uit te stellen, zodat Weggeefwinkel en buurttuin op basis van een haalbaarheidsonderzoek zelf een bod kunnen uitbrengen.
Juist in een periode dat de verwachtingen ten aanzien van burgerinitiatieven hooggespannen zijn en er zo weinig financieel rendement te behalen valt bij de verkoop van het perceel, zal een overhaaste verkoop door de gemeente op veel onbegrip stuiten bij de burger.
Wij beschouwen deze situatie dan ook als een toetssteen voor het belang dat de gemeente Amersfoort hecht aan burgerinitiatieven.
Weggeefwinkel en buurttuin Melange, wensen wij succes bij hun strijd voor het voortbestaan.
Hoogachtend,
Naam: Joke Sickmann

Deelnemer van het BewonersWeb”

Het BewonersWeb is opgericht om bewoners te ondersteunen in de verregaande veranderingen die gaande zijn in wat het “Sociale Domein” genoemd wordt: het brede terrein van zorg, welzijn, cultuur, arbeid en de vele aanpalende gebieden. Op talloze punten binnen dat domein zien we dat de overheid zich schielijk terugtrekt, de rol van professionele instellingen ter discussie staat en burgers gedwongen of vrijwillig steeds meer verantwoordelijkheid krijgen.

Het Web wil burgers steunen door het organiseren van onder meer onderling contact en onderlinge steun van burgerinitiatieven, belangenbehartiging naar buiten, bevorderen van deskundigheid en het stimuleren van debat.

Op de foto: De handen van Thomas (6) en Brian (7) in de tuin bij een kriel-ei, een kwartel-ei en een zebravink-ei uit onze volière.